Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1 - Xã Tân Thành - TP Đồng Xoài - Bình Phước

Email: luonglinhphucthinh@gmail.com

Ngôn Ngữ: Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ

Xưởng 4 gỗ Phúc Thịnh Bình Dương

Chi Nhánh

Chi Nhánh

Xưởng 4 gỗ Phúc Thịnh Bình Dương

 

FACTORY 04: SAWING & WOODTABLETS
TOTAL AREA: 15ha - FOOTPRINT: 20.000m2
PRODUCTION QUANTITY: 
    WOODBAR: 2.000m3/month
    WOODTABLETS: 5.500tons/month (expected - underconstruction)

 

Xưởng 4 gỗ Phúc Thịnh Bình Dương