Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1 - Xã Tân Thành - TP Đồng Xoài - Bình Phước

Email: luonglinhphucthinh@gmail.com

Ngôn Ngữ: Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ

Xưởng 1 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước

Chi Nhánh

Chi Nhánh

Xưởng 1 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước

FACTORY 01: FINGERJOIN WOODPANEL

TOTAL AREA: 2.9ha - FOOTPRINT: 18.000m2
PRODUCTION QUANTITY: 
    WOODPANEL: 3.000m3/month (expected - underconstruction)

 

Xưởng 1 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước