Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1 - Xã Tân Thành - TP Đồng Xoài - Bình Phước

Email: luonglinhphucthinh@gmail.com

Ngôn Ngữ: Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ

Xưởng 2 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước

Chi Nhánh

Chi Nhánh

Xưởng 2 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước

FACTORY 02: SAWING & WOODTABLETS
TOTAL AREA: 3ha - FOOTPRINT: 19.000m2
PRODUCTION QUANTITY: 
    WOODBAR: 2.500m3/month
    WOODTABLETS: 1.000tons/month

 

Xưởng 2 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước