Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1 - Xã Tân Thành - TP Đồng Xoài - Bình Phước

Email: luonglinhphucthinh@gmail.com

Ngôn Ngữ: Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ

Xưởng 3 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước

Chi Nhánh

Chi Nhánh

Xưởng 3 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước

FACTORY 03: SAWING & FINGERJOIN WOODPANEL
TOTAL AREA: 3.2ha - FOOTPRINT: 20.000m2
PRODUCTION QUANTITY: 
    WOODBAR: 2.500m3/month
    WOODPANEL: 2.500m3/month

 

Xưởng 3 gỗ Phúc Thịnh Bình Phước