Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1 - Xã Tân Thành - TP Đồng Xoài - Bình Phước

Email: luonglinhphucthinh@gmail.com

Ngôn Ngữ: Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ

Thị trường xuất khẩu đồ gỗ liệu có hồi phục vào cuối năm 2023

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Thị trường xuất khẩu đồ gỗ liệu có hồi phục vào cuối năm 2023

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 10/2023 đạt trên 1,28 tỷ USD, tăng 12,9% so với tháng 9/2023 và tăng 5,9% so với tháng 10/2022
Tính chung 10 tháng năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 10,91 tỷ USD, giảm 19,3% so với 10 tháng năm 2022; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt gần 7,38 tỷ USD, chiếm 67,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, giảm 21,5%,
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, riêng thị trường đã chiếm tới 53,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 5,87 tỷ USD, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 10/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 705,17 triệu USD, tăng 14,3% so với tháng 9/2023 và tăng 18,7% so với tháng 10/2022.
Bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: Nhật Bản đạt 1,39 tỷ USD, chiếm 12,7%, giảm 10,1%; Trung Quốc đạt 1,41 tỷ USD, chiếm 12,9%, giảm 22,9%; Hàn Quốc 653,36 triệu USD, chiếm 6%, giảm 20,5%. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Đông Nam Á đạt 236,43 triệu USD, chiếm 2,2%, giảm 1,7%; Xuất khẩu sang thị trường EU đạt 318,5 triệu USD, chiếm 2,9%, giảm 35,6%
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2023 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hầu hết các thị trường giảm kim ngạch so với 10 tháng năm 2022.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

 

ĐVT: USD

 

 
Bài viết khác

Thị trường xuất khẩu đồ gỗ liệu có hồi phục vào cuối năm 2023